Chắp cánh khởi nghiệp

Plus Stinv là ứng dụng tiên phong trong kết nối nhà đầu tư và dự án.

LIÊN HỆ

01

Kết nối

Dựa trên mức độ phù hợp, người dùng có thể chủ động tìm kiếm, gửi kết nối hoặc/và được hệ thống đề cử danh sách các đối tượng phù hợp nhất với các tiêu chí ban đầu mà người dùng đã đề xuất trong gói đầu tư hoặc dự án của mình.

02

Đấu giá

Với lợi thế cộng đồng nhà đầu tư trên Plus Stinv, Dự án đăng đấu giá sẽ nhận được các đề xuất đầu tư từ chính cộng đồng nhà đầu tư. Ngoài việc giúp dự án có thêm nhiều lựa chọn, tính năng đấu giá được xem là công cụ định giá đầu tư thông qua cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam, vừa nhanh chóng, vừa hiệu quả.

03

Tài liệu

Hệ thống đề xuất tài liệu, người dùng tham khảo, đóng góp các nội dung liên quan đến đầu tư và các kiến thức kinh tế liên quan.

App
  • Cộng đồng nhà đầu tư và khởi nghiệp

    Xây dựng cộng đồng đầu tư khởi nghiệp chất lượng và lớn mạnh tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào Quốc gia khởi nghiệp.

  • Công cụ đo lường giá trị

    Plus Stinv cung cấp cung cụ định giá thông qua cộng đồng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

  • Chủ động, hiệu quả và nhanh chóng

    Nhà đầu tư và dự án dễ dàng tiếp cận thông tin của nhau. Từ đó đưa ra các đánh giá, chọn lọc và chủ động kết nối. Giúp cho tiến trình gọi vốn đầu tư trở nhanh chóng hơn, đặc biệt là vốn đầu tư khởi nghiệp.

01

Kết nối

Dựa trên mức độ phù hợp, người dùng có thể chủ động tìm kiếm, gửi kết nối hoặc/và được hệ thống đề cử danh sách các đối tượng phù hợp nhất với các tiêu chí ban đầu mà người dùng đã đề xuất trong gói đầu tư hoặc dự án của mình.

02

Đấu giá

Với lợi thế cộng đồng nhà đầu tư trên Plus Stinv, Dự án đăng đấu giá sẽ nhận được các đề xuất đầu tư từ chính cộng đồng nhà đầu tư. Ngoài việc giúp dự án có thêm nhiều lựa chọn, tính năng đấu giá được xem là công cụ định giá đầu tư thông qua cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam, vừa nhanh chóng, vừa hiệu quả.

03

Tài liệu

Hệ thống đề xuất tài liệu, người dùng tham khảo, đóng góp các nội dung liên quan đến đầu tư và các kiến thức kinh tế liên quan.